<< Tornar al llistat

ABLACIÓ LÀSER

ABLACIÓ LÀSER
Què és i com funciona l'ablació làser?

L’ABLACIÓ LÀSER és un procediment que es fa servir per eliminar una capa superficial de material d'una superfície utilitzant un raig làser enfocat a la zona. Amb un flux de làser baix, la capa superficial del material s'escalfa, absorbeix l'energia del làser i després s'evapora. L'ablació per làser s'usa en diferents tipus d'indústries i per a diferents aplicacions, el model de làser més comú per al procés d'ablació és el de fibra polsada, per la seva intensitat.
L'eficàcia del làser depèn de diferents factors:
Longitud d'ona: per a un resultat eficient, necessitem una profunditat d'absorció mínima per concentrar una gran energia en un volum petit.
Durada del pols: les durades del pols més curtes minimitzen els danys tèrmics en l'àrea immediata d'acció (ja molt reduïts donades les característiques de l'ablació amb làser) i permeten assolir la potència màxima.
Freqüència de repetició de polsos: ha de ser prou alta per mantenir l’escalfor ocasionada per l'ablació amb làser. Això donarà com a resultat una millor ablació sense malgastar energia.
Feix: la qualitat del feix del raig làser ha de ser prou bona per poder realitzar el procés d'ablació de manera eficaç. Aquesta qualitat es determina per la brillantor, la nitidesa d'enfocament i la consistència de la llum.
L'ablació per làser presenta avantatges interessants davant d'altres sistemes comuns, que són cars, improductius i perjudiquen el medi ambient. L'ablació làser és un mètode molt més eficaç, segur i rendible. Un altre avantatge és que no s'utilitzen dissolvents, de manera que és ecològic i els operaris no estan exposats a productes químics.

<< Tornar al llistat